MIKROREGION KOUŘIMSKO

Nejvyšším orgánem svazku obcí je valná hromada.

Nejvyšším orgánem svazku obcí je valná hromada. Představenstvo Svazku obcí je výkonným orgánem Svazku obcí, které ze svého středu volí předsedu svazku a je pětičlenné. Valná hromada volí tříčlený Kontrolní výbor a tříčlený Finanční výbor.
Svazek obcí se rozkládá na území bývalého kolínského okresu. Veřejnou správou přísluší svazek obcí do Středočeského kraje.